Blog

Na blogu publikujemy omówienia ważnych publikacji naukowych z dziedziny archiwizacji Webu, informujemy o publikacjach, konferencjach i warsztatach oraz przedstawiamy narzędzia i metody archiwizacji i badań historycznych WWW.
Blog naukowy, publikacje i materiały edukacyjne pracowni w 2018 powstały w ramach projektu Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, prowadzonego przez Stowarzyszenie EBIB i finansowanego przez MNISW w programie Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).