Blog

Zachęcamy media i dziennikarzy do wykorzystywania notek publikowanych na blogu. Ich treść dostępna jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0.
Blog naukowy, publikacje i materiały edukacyjne pracowni powstają w ramach projektu Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, prowadzonego przez Stowarzyszenie EBIB i finansowanego przez MNISW w programie Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).