Autor: Magdalena Wiśniewska-Drewniak

magister archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Związana z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie realizuje projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. "Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku". Jej zainteresowania badawcze obejmują ponadto archiwa prywatne, teorię archiwalną i nowe trendy w badaniu archiwów.