Nowa książka: History in the Age of Abundance?

History in the Age of Abundance? How the Web Will Transform Historical Resarch to nowa publikacja Ian Milligana z kanadyjskiego University of Waterloo. Milligan od lat zajmuje się badaniem archiwalnych zbiorów Webu, jest m.in. twórcą frameworku Archives Unleashed do masowego przeszukiwania i przetwarzania zbiorów Webu oraz szefem grupy badawczej Web Archives for Historical Research (WAHR).

Nowa książka, dostępna wciąż jeszcze wyłącznie jako pre-order w popularnych księgarniach internetowych, poświęcona będzie najnowszym metodom badań historycznych wykorzystującym archiwalne zasoby Webu jako źródła historyczne. Milligan opisuje, w jaki sposób należy pracować z archiwalnymi kopiami stron WWW, aby wypracować na ich podstawie wartościowe źródła historyczne. Autor interesuje się też problemem reprezentacji tych źródeł – czy rzeczywiście inkluzywność Internetu wpływa na to, że źródła historyczne wyodrębniane na jego podstawie lepiej niż inne reprezentują grupy marginalizowane i nisze kulturowe?

Badania wykorzystujące zastane zasoby Webu nie są neutralne – ujawniają wiele kontrowersji etycznych, związanych zresztą nie tylko z prywatnością. W swojej książce Milligan podejmuje ten wątek odwołując się do wybranych studiów przypadku.

Ian Milligan, History in the Age of Abundance? How the Web Is Transforming Historical Research, McGill-Queen’s University Press, 2019, https://www.mqup.ca/history-in-the-age-of-abundance–products-9780773556973.php

Treść dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Blog naukowy, publikacje i materiały edukacyjne pracowni w 2018 roku powstały w ramach projektu Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, prowadzonego przez Stowarzyszenie EBIB i finansowanego przez MNISW w programie Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).