Webowe archiwum Kongresu USA

W Stanach Zjednoczonych instytucje publiczne oraz uniwersytety często inicjują projekty mające na celu archiwizację różnorodnych zasobów Webu, w tym także witryn i innych materiałów związanych z administracją federalną. Wspomnieć można chociażby o prowadzonym przez Bibliotekę Uniwersytetu Północnego Teksasu CyberCementary– archiwum, które gromadzi witryny pozostałe po likwidowanych agencjach i komisjach rządowych (w swoich zasobach posiada ona witrynę komisji badającej zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 wraz z opublikowanym przez nią raportem). Innym przykładem może być End of Term Archive, które wykonuje kopie witryn należących do instytucji rządowych w momencie zmiany w urzędzie prezydenta USA.

Swój projekt prowadzą również amerykańskie Archiwa Narodowe (National Archives and Records Administration – NARA), które we współpracy z fundacją Internet Archive gromadzi witryny powiązane z obiema izbami Kongresu USA – Izbą Reprezentantów oraz Senatem. Archiwizacja przeprowadzana jest co dwa lata, w momencie zakończenia kolejnych kadencji Kongresu, od 2006 roku. Zebrane zasoby podzielone są na kolekcje odpowiadające kadencjom, począwszy od 109. Kongresu, następnie pomiędzy obie jego izby, wśród których wydzielono cztery kategorie: Członkowie, Przywództwa, Urzędy i organizacje, Komisje. Ponadto od roku 2014 zachowywane są także nagrania wideo związane z działalnością Kongresu, które zostały usystematyzowane w podobny sposób.

Oprócz witryn związanych z amerykańskim parlamentem projekt NARA ma w swoich zasobach materiały związane z agencjami rządu federalnego, zgromadzone na początku 2005 r. Poszczególne witryny przypisane są do agencji, z którymi są powiązane. W tym samym roku NARA opublikowała wskazówki dotyczące zarządzania zasobami sieciowymi, zamierające m.in. porady dotyczące prowadzenia witryn i ich zabezpieczania.

CyberCementary: https://govinfo.library.unt.edu/
End of Term Archive: http://eotarchive.cdlib.org/index.html
Congressional & Federal Government Web Harvests: https://www.webharvest.gov/

Treść dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Blog naukowy, publikacje i materiały edukacyjne pracowni w 2018 roku powstały w ramach projektu Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, prowadzonego przez Stowarzyszenie EBIB i finansowanego przez MNISW w programie Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).