Zespół

Monika Cołbecka – archiwistka, absolwentka archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z pogranicza archiwistyki i informatologii dotyczącą usług informacyjnych świadczonych przez archiwa. W centrum jej zainteresowań badawczych są użytkownicy i ich zachowania informacyjne, zwłaszcza w kontekście korzystania z zasobów Internetu.

Bartłomiej Konopa – archiwista, tytuł zawodowy magistra uzyskał na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest słuchaczem studiów doktoranckich z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu oraz pracuje w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Jego zainteresowania badawcze obejmują zjawisko archiwizacji Internetu, historię Torunia, zwłaszcza w jej aspekcie kulturowym oraz źródłoznawstwo.

dr Agnieszka Rosa – edukatorka archiwalna, historyk archiwów, która w swojej pracy zawodowej łączy wykształcenie historyczno-archiwalne z przygotowaniem pedagogicznym i zainteresowaniami informatologicznymi. Pracuje na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu aktywnie uczestnicząc w kształceniu młodych kadr archiwalnych. Jej zainteresowania badawcze, których pokłosiem są publikacje naukowe (w tym m.in. 2 książki autorskie, 8 pod redakcją) i zrealizowane projekty, obejmują: archiwistykę, zwłaszcza działalność edukacyjną archiwów i komputeryzację archiwów, a także archiwizację Internetu i teorię egodokumentu.

Aleksandra Tokarska-Trzaskowska – edukatorka, animatorka, menadżerka projektów cyfrowych. Na co dzień pracuje w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW, gdzie wspiera humanistów i informatyków realizujących wspólne projekty naukowe. Pracuje też z dziećmi i młodzieżą, ucząc podstaw programowania i tworzenia stron WWW.

Marcin Wilkowski – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW. Twórca portalu Historia i Media (2005-2016). Pracował w Fundacji Nowoczesna Polska, koordynując działania Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Interesuje się historią cyfrową, archiwizacją Webu i innowacjami cyfrowymi w sektorze kultury. Opublikował Wprowadzenie do historii cyfrowej (Gdańsk, 2014), Historia wynagradzania twórczości (Warszawa, 2015) i Nowoczesna instytucja kultury w Internecie (2017). Programuje w R i językach webowych.

dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak – magister archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Związana z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie realizuje projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. „Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku”. Jej zainteresowania badawcze obejmują ponadto archiwa prywatne, teorię archiwalną i nowe trendy w badaniu archiwów.