Zespół

Marcin Wilkowski – programista w CKC UW, doktorant w projekcie „Cyfrowa humanistyka” IBL PAN / PJATK. Interesuje się historią cyfrową, archiwizacją Webu i innowacjami cyfrowymi w sektorze kultury. Strona domowa: wilkowski.org

Bartłomiej Konopa – archiwista, tytuł zawodowy magistra uzyskał na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest słuchaczem studiów doktoranckich z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu oraz pracuje w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Jego zainteresowania badawcze obejmują zjawisko archiwizacji Internetu, historię Torunia, zwłaszcza w jej aspekcie kulturowym oraz źródłoznawstwo.