Autor: Bartłomiej Konopa

archiwista, tytuł zawodowy magistra uzyskał na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest słuchaczem studiów doktoranckich z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu oraz pracuje w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Jego zainteresowania badawcze obejmują zjawisko archiwizacji Internetu, historię Torunia, zwłaszcza w jej aspekcie kulturowym oraz źródłoznawstwo.