Warsztaty

Zachęcamy do udziału lub współorganizacji warsztatów z zagadnień archiwistyki Webu. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych tematów warsztatów.

Podstawy pracy z Wayback Machine (Internet Archive) – warsztat wprowadzający do podstawowych metod wyszukiwania i analizowania zbiorów WWW gromadzonych w projekcie Wayback Machine fundacji Internet Archive.

Zaawansowane metody pracy z Wayback Machine – warsztat wprowadzający do zaawansowanego przeszukiwania zbiorów Wayback Machine z wykorzystaniem dostępnych interfejsów programistycznych (API). Praca z API podczas warsztatu może być prowadzona z użyciem aplikacji przeglądarkowych (bez programowania) lub w języku R.

Archeologia Webu – wykład popularnonaukowy i warsztat pokazujący zmienność WWW na przykładach z dawnych popularnych projektów internetowych, wdrażający do historycznego spojrzenia na internet i pracy z archiwami Webu oraz inspirujący do dbania o własne zbiory born-digital.

Metody badań historycznych w archiwach Webu – warsztat wprowadzający do analizy krytycznej witryny WWW jako źródła historycznego.

WARC: archiwizacja stron WWW – warsztat z archiwizowania stron WWW z wykorzystaniem formatu WARC (Web ARChive), otwartego standardu zapisu witryn WWW do celów archiwizacyjnych (ISO 28500:2017).

Archiwizacja Webu w pracy dziennikarza – warsztat wprowadzający do metod gromadzenia i archiwizowania kolekcji stron WWW oraz danych z mediów społecznościowych bez konieczności programowania