Propaganda ISIS ukrywana w Wayback Machine

Internet wykorzystywany jest także przez ugrupowania terrorystyczne, które za jego pomocą koordynują swoje działania, rozpowszechniają propagandę i zdobywają nowych zwolenników. Tym procederom starają się przeciwdziałać zarówno władze państwowe jak i właściciele największych serwisów społecznościowych takich jak Twitter czy Facebook. Wobec usuwania zawartości związanej np. z propagandą Państwa Islamskiego z popularnych i łatwo dostępnych portali, autorzy tego rodzaju materiałów przenoszą je w inne, ukryte miejsca w Sieci.

W maju firma Flashpoint opublikowała raport z analizy linków znajdujących się na dwóch forach wykorzystywanych przez zwolenników Państwa Islamskiego. W jej wynikach zaznaczono, że duża ich część (14,3 proc. hiperłączy z większego forum i 11,4 proc. z mniejszego) prowadziła do zasobów Internet Archive. Według autorów analizy użytkownicy obu forów zaczęli wykorzystywać ten serwis w marcu 2016 r, aktywnie umieszczając materiały powiązane z ISIS na serwerach amerykańskiej fundacji. Było to możliwe dzięki funkcji Save Page Now dostępnej na stronie internetowej usługi Wayback Machine, która pozwala wskazać witryny, które mają zostać poddane archiwizacji. Dzięki temu materiały te były pobierane i zabezpieczenie na serwerach Internet Archive, zanim zdążyły zostać usunięte z innych serwisów.

Internet Archive dąży do ograniczania dostępu do tego rodzaju danych, aby nie służyły propagandzie i promowaniu ekstremizmu religijnego, jednak chce aby dziennikarze i badacze posiadali możliwość korzystania z nich. Usuwane są wyłącznie materiały o drastycznym charakterze (m.in. nagrania egzekucji), gdy tylko zostaną zidentyfikowane.

Więcej: An Analysis of Islamic State Propaganda Distribution

Treść dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Blog naukowy, publikacje i materiały edukacyjne pracowni w 2018 roku powstały w ramach projektu Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, prowadzonego przez Stowarzyszenie EBIB i finansowanego przez MNISW w programie Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).