Outsourcing archiwizacji domeny krajowej w Walii

Na przełomie czerwca i lipca branżowe portale obiegła informacja o tym, że Rząd Walii sfinansuje projekt archiwizacji walijskiego dziedzictwa cyfrowego. Chodzi o trzyletni kontrakt z prywatną firmą z Manchesteru o nazwie MirrorWeb, która w ciągu nadchodzących miesięcy ma stworzyć archiwum kluczowych stron internetowych oraz mediów społecznościowych prowadzonych przez władze Walii. Wśród tych pierwszych znaleźć się mają strony w domenie llyw.cymru/gov.wales; wśród tych drugich, między innymi konta na Twitterze, takie jak @WelshGovernment i @LlywodraethCym (rządowe konta prowadzone, odpowiednio, w języku angielskim i walijskim) oraz @FMWales (oficjalne konto premiera Walii).

Zadanie składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest opracowanie (w tym indeksowanie) otrzymanego od Rządu Walii archiwum, składającego się z około 1.8 miliona stron (20 terabajtów danych), które zostało zgromadzone w przeciągu ostatnich trzech lat. Drugą częścią zadania jest bieżące archiwizowanie internetowych publikacji rządowych w postaci stron internetowych i wpisów na Twitterze.

Patrząc na ten projekt można dostrzec dwa jego ciekawe aspekty. Pierwszym z nich jest zwracanie bacznej uwagi na dwujęzyczność cyfrowego dziedzictwa. W Walii używa się zarówno języka angielskiego, jak i walijskiego, przy czym ten drugi stanowi o odrębności kraju od reszty Zjednoczonego Królestwa. Również „cyfrowe życie” Walijczyków toczy się w obu tych językach. Definiujemy siebie przez język, jest on tym, co łączy nas w grupy i tym, co oddziela te grupy od innych. Sam język jest zresztą istotną zmienną w przypadku podejmowania tematu archiwizowania Internetu w perspektywie lokalnej.

Drugim interesującym aspektem jest zlecenie przez Rząd Walii archiwizacji ich dziedzictwa prywatnej firmie. MirrorWeb zajmuje się archiwizacją stron internetowych i mediów społecznościowych w ramach systemu opartego na zapisie w chmurze obliczeniowej, obsługując zarówno instytucje publiczne, jak i przedstawicieli sektora biznesu. Na liście instytucjonalnych klientów MirrorWeb znaleźć można np. Bank Anglii, Izbę Lordów i Skarbiec Jej Królewskiej Mości. Firma może się poszczycić również ścisłą współpracą z Archiwami Narodowymi Zjednoczonego Królestwa.

Treść dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Blog naukowy, publikacje i materiały edukacyjne pracowni w 2018 roku powstały w ramach projektu Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, prowadzonego przez Stowarzyszenie EBIB i finansowanego przez MNISW w programie Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).