Archiwizacja Internetu w edukacji – K-12 Web Archiving

Archiwizacją Internetu niekoniecznie muszą zajmować się specjalnie przygotowani do tego bibliotekarze lub archiwiści. Ciekawym rozwiązaniem jest angażowanie użytkowników Webu do tego zadania, ponieważ mogą oni podejść do problemu inaczej niż eksperci. Interesującym tego rodzaju projektem jest program K-12 Web Archiving prowadzony w amerykańskich szkołach.

Program został uruchomiony w 2008 r. i działa do dnia dzisiejszego. Został on zainicjowany przez Bibliotekę Kongresu USA, obecnie natomiast jest on prowadzony przez serwis Archive-It. Na chwilę obecną w projekcie wzięło udział 46 szkół na terenie Stanów Zjednoczonych, były to przede wszystkim tamtejsze gimnazja (Middle School) oraz szkoły średnie (High School). Praca uczniów biorących udział w tej inicjatywie polega na wyborze tematów kolekcji (przeważnie powstają 3 kolekcje rocznie), następnie na typowaniu do nich witryn internetowych, które mają zostać zarchaizowane. Sporządzali oni również metadane opisowe wytypowanych obiektów, a więc krótkie charakterystyki wraz z uzasadnieniem potrzeby ich zachowania. W bazie Archive-It znaleźć można 377 kolekcji powstałych w trakcie projektu, większość z nich poświęcona jest rozrywce, edukacji oraz małym ojczyznom, ale można wymienić wśród nich także inne zagadnienia, np.: polityczne memy lub epidemia wirusa Ebola.

Poza zwiększeniem zasobów Internet Archive, wskazać można jeszcze inny pozytywny aspekt programu K-12 Web Archiving. Ma on niezwykłą wartość edukacyjną, ponieważ biorąc w nim udział uczniowie mają szanse lepiej poznać ulotną naturę Internetu. Archiwizując witryny mogą w nich dostrzec specyficzne dla ich czasów dziedzictwo kulturowe, które warto zachować dla przyszłych pokoleń. Zapewne wpłynie to korzystnie na ich wiedzę o źródłach historycznych w otaczającej rzeczywistości. Ponadto stwarza to również okazję do rozwijania takich umiejętności jak praca w grupie, krytyczne myślenie oraz rozwiązywanie problemów.

Informacje o programie K-12 Web Archiving na witrynie Archive-It: archive-it.org/learn-more/k12-web-archiving-program-2/
Poprzednia witryna programu K-12: archive-it.org/k12/introduction.html

Treść dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Blog naukowy, publikacje i materiały edukacyjne pracowni w 2018 roku powstały w ramach projektu Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, prowadzonego przez Stowarzyszenie EBIB i finansowanego przez MNISW w programie Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).