Archiwizacja Webu

Archiwizacja Webu to proces gromadzenia części zasobów World Wide Web (WWW) w celu zachowania ich dla przyszłych badaczy, historyków i opinii publicznej. Sama sieć WWW i wykorzystywany do komunikacji w niej protokół HTTP nie posiadają mechanizmów samoarchiwizowania przesyłanych zasobów, dlatego ważne jest istnienie inicjatyw i instytucji, które selekcjonują, archiwizują i udostępniają archiwalne zbiory witryn internetowych.

Metody archiwizacji Webu oraz same archiwalne zbiory WWW mogą być wykorzystywane w badaniach naukowych, pracy dziennikarskiej, działalności organizacji pozarządowych i twórczości artystycznej. Archiwa Webu pozwalają również na utrzymanie ważności linków umieszczanych w przypisach do prac naukowych oraz wyrokach sądowych i ich uzasadnieniach.

Ważne współczesne wydarzenia polityczne i społeczne, ze względu na swój hybrydowy charakter, powinny być dokumentowane z uwzględnieniem zasobów webowych. W kontekście mediów społecznościowych i funkcjonujących w nich podmiotów publicznych archiwa Webu pozwalają na niezależny dostęp do danych publicznych oraz ułatwiają badania tej przestrzeni komunikacyjnej.

Jako że WWW nieustannie się zmienia, archiwa Webu dokumentują te zmiany i są ważnym świadectwem bogactwa treści i form komunikowania online.

Zgodnie z przyjętymi założeniami strony internetowe w działalności archiwów państwowych wraz z dokumentem elektronicznym i elektronicznymi rejestrami publicznymi stanowią część cyfrowego dziedzictwa archiwalnego podlegającego działaniom zabezpieczającym ze strony państwa. W zainteresowaniu archiwów państwowych pozostają zwłaszcza zasoby WWW uznane za materiały archiwalne i będące częścią działalności urzędów państwowych i organizacji publicznych, wytwarzane w szczególności przez podmioty uprawnione do korzystania z domeny gov.pl.